documentation:
def. English
doc·u·men·ta·tion (dok'y?-men-ta'sh?n)
1. a.The act or an instance of the supplying of documents or supporting references or records.
b. The documents or references so supplied.
2. The collation, synopsizing, and coding of printed material for future reference.
3. Computer Science. The organized collection of records that describe the structure, purpose, operation, maintenance, and data requirements for a computer program, operating system, or hardware device.

Nederlands
documentatie
do·cu·men·ta·tie (de ~ (v.), ~s)
1 het materiaal zelf waaruit men putdocumentation punt nl
deze domeinnaam is te huur of te koop
Voor inlichtingen: klik hier voor emailkunst
historische
kennis uit
lang voor onmogelijk gehouden bronnen.
Schatkamers
liggen
vol met ongeduide kunst.
Enige voorbeelden zouden duidelijkheid moeten scheppen .